Bedrijven en anderen

Industrie-, kantoor-, schoolgebouwen, zorgsector, andere

 

Ontdek uw steunmaatregelen op de website van het Vlaams energieagentschap :

www.energiesparen.be

Of gebruik de subsidieleidraad "Energiebewust Werken" van het Agentschap Ondernemen

http://www.agentschapondernemen.be/subsidiedatabank/subsidieleidraden

 

  Nieuwbouw                 Renovatie                       
Federaal Verhoogde investeringsaftrek

Steun voor energiebesparende investeringen : aanwending van hernieuwbare energie

Voor inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5 %.

Voorbeeld KMO : 13,5 % x 33,99 % = 4,59 % netto steun op het geothermieconcept
Vlaanderen

Ecologiepremie Plus
Steun voor ecologische investering vermeld op technologielijst en is afhankelijk
van de grootte van de onderneming en de meerkost van de technologie (MK).

Voorbeeld KMO :
• tot 16,25 % netto steun op geothermische boringen
• tot 11,25 % netto steun op geothermische warmtepomp


Korting op onroerende voorheffing voor verlaagd E-peil
voor een gebouw dat geen woning is (bv. een kantoor) :
• E-peil < E40 : 50 % vermindering
  van de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar
• E-peil < E30 : 100 % vermindering
  van de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar
 
 
Netbeheerder

Op basis van de grootte van de warmtepomp met een maximum van 60.000 euro 
(aangesloten op het net of bouwvergunning voor 01/01/2014)

bisbeurs